Share Głosowanie

Poll link

500 px
350 px
250 px
Podgląd

podgląd widżetu:

Szerokość - px Wysokość - px

Zamknij podgląd
! Używasz z nie rekomendowanej przeglądarki Twoja wersja przeglądarki nie jest optymalna aby korzystać z serwisu. Zalecamy aktualizacje Aktualizacja
Nasza polityka prywatności reguluje Twoje członkostwo na naszym Panelu. Najnowsza jej wersja znajduje się tutaj. Nasza strona używa ciasteczek. Podobnie jak w realu, ciasteczka sprawiają, że świat jest bardziej kolorowy. Aby dowiedzieć się więcej na temat ciasteczek przez nas używanych, prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi korzystania z ciasteczek.
TRUSTe


Ostatnia aktualizacja: 31 Maj 2020
 

Informacja o ochronie prywatności dot. Panelu influencerów Toluna

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą Toluna Group Limited ("My" "Nasz" "Nas" lub "Toluna”). Kliknij poniższe łącze, aby zobaczyć, kim są członkowie naszej grupy:
https://www.tolunacorporate.com/copy-of-offices.

Toluna to internetowa grupa pozyskująca dane, której celem jest dostarczanie wysokiej jakości danych z badań rynkowych swoim klientom działającym w różnych sektorach biznesu, w tym innym agencjom badawczym oraz innym klientom globalnym i korporacyjnym każdej wielkości. Budujemy również i utrzymujemy duże panele konsumentów online, zapewniając naszym klientom wgląd w dane cyfrowe w czasie rzeczywistym za pośrednictwem naszych badań rynkowych i platform analitycznych.

Firma Toluna jest administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za dane osobowe wszystkich zarejestrowanych Członków.

Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych (DPO, data protection officer), który odpowiada za nadzorowanie pytań związanych z niniejszą informacją o ochronie prywatności. W przypadku wszelkich pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności, w tym wszelkich żądań skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z inspektorem DPO pod adresem Kontakt.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności nie ma zastosowania w przypadku wyrażenia zgody na udział w ankietach administrowanych przez strony trzecie. W takich sytuacjach Toluna nie jest sponsorem ankiety, a technologie/media tych ankiet oraz wyniki ankiety lub dane z ankiety są i będą kontrolowane przez sponsora tych ankiet. W celu uzyskania informacji związanych ze stosowaniem praktyk dotyczących ochrony prywatności należy zapoznać się z polityką ochrony prywatności odpowiedniego sponsora.

 

Czym jest nasze zobowiązanie do ochrony prywatności?

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i jesteśmy zobowiązani do ochrony ich danych osobowych. W niniejszej informacji o ochronie prywatności opisano, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i zabezpieczamy dane osobowe, które użytkownicy podają w witrynie http://www.toluna.com (naszej "witrynie”) i/lub za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, gdy użytkownik zostaje członkiem panelu naszych influencerów i uczestniczy w ankietach i/lub badaniach ("ankietach”) które przeprowadzamy dla oraz w imieniu naszych klientów. Wyjaśniono także prawa użytkownika do prywatności i sposób, w jaki przepisy mające zastosowanie do użytkowników mogą ich chronić. Informacja ma także na celu uzupełnienie innych powiadomień oraz zasad ochrony prywatności, a nie ich zastąpienie.

Rejestracja, korzystanie z Członkostwa i dostęp do niego oraz korzystanie z naszych systemów i mediów ("Usług”) podlegają niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności jest udostępniana w formacie warstwowym, dzięki czemu można przejść do konkretnych obszarów określonych poniżej. Zachęcamy również do korzystania ze Słownika, aby zrozumieć znaczenie niektórych terminów używanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

 

Często zadawane pytania:

 

Jakie dane osobowe dotyczące użytkowników gromadzimy?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby, które umożliwiają ustalenie jej tożsamości. Nie obejmują danych, z których tożsamość została usunięta (tj. dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dane osobowe użytkowników, które zgrupowaliśmy razem w następujący sposób:

A. Dane identyfikacyjne - imię i nazwisko (obejmuje imię, nazwisko, nazwisko panieńskie i małżeńskie), datę urodzenia, stan cywilny, płeć, identyfikator uczestnika panelu oraz nazwę użytkownika.
 

B. Dane kontaktowe - adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu.
 

C. Specjalne kategorie danych osobowych - pochodzenie etniczne/rasowe, stan zdrowia, dane genetyczne, preferencje polityczne, przynależność religijna, orientacja seksualna oraz życie seksualne.
 

D. Dane demograficzne / Profil - zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi ankietowe, w tym między innymi: wiek, stan cywilny, płeć, data urodzenia, wielkość gospodarstwa domowego, dochód, wykształcenie i status zatrudnienia.
 

E. Dane techniczne obejmują adresy protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienie i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki internetowej, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do tej witryny.
 

F. Spseudonimizowane dane to dane umożliwiające identyfikację jako unikatowe identyfikatory, np. używane są identyfikatory panelu i dane techniczne, natomiast takie bezpośrednie identyfikatory, jak nazwisko i dane kontaktowe, zostają usunięte.

 

 

Członkowie Panelu influencerów

Jeśli użytkownik zgodzi się zostać członkiem naszego panelu influencerów ("Członek"), może brać udział w naszych ankietach. Poprosimy go o wypełnienie formularza rejestracyjnego pod adresem https:\\toluna.com (nasza "witryna") lub poprzez łącza wyświetlane w witrynach internetowych naszych partnerów. Użytkownik może także zarejestrować się jako Członek za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej.

 

Osoby niebędące Członkami naszego Panelu influencerów

Jeśli użytkownik nie jest Członkiem naszego Panelu influencerów ("osoba niebędąca członkiem"), ale wypełnia z nami ankietę i przekazuje nam swoje dane osobowe, jedyne jego dane osobowe, które możemy zachować, to adres e-mail, płeć, wiek, pełny lub częściowy kod pocztowy, identyfikator maszyny oraz adres IP. Robimy to po to, aby:

 
 • kontaktować się z użytkownikiem, gdy wygra nagrodę lub otrzyma prawo do zachęty, w którym to przypadku będziemy gromadzić i przechowywać takie dane osobowe w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo lub regulacje (np. ze względów podatkowych, jeśli dotyczy);
   
 • dopasować użytkownika do ankiety, w której uczestniczy;
   
 • poprawiać doświadczenia użytkowników. 
   
Nie będziemy kontaktować się z użytkownikami z żadnego innego powodu. 
 

Publiczne fora i blogi

Nasza witryna internetowa oferuje publicznie dostępne blogi lub fora społecznościowe. Należy pamiętać, że wszelkie informacje podane w tych obszarach mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez osoby, które mają do nich dostęp. Oprócz innych rekomendacji w naszej witrynie wyświetlamy osobiste opinie zadowolonych klientów. Za zgodą użytkownika możemy opublikować jego opinię wraz z nazwą użytkownika. Aby dokonać aktualizacji lub usunąć swoją opinię, użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem Kontakt.

Należy pamiętać, że wszelkie dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się upublicznić w tej witrynie w obszarze Społeczności (pod publiczną wiadomością na swojej ścianie, jako opinia, temat, dyskusja, kciuk w górę, lub w jakimkolwiek innym obszarze publicznym czy forum), mogą być czytane, gromadzone, przechowywane i/lub wykorzystywane przez innych użytkowników, a także mogą być używane do wysyłania niezamówionych wiadomości.

Zdecydowanie odradzamy ujawnianie jakichkolwiek danych osobowych na jakimkolwiek publicznym forum lub w obszarze społeczności, które można znaleźć w witrynie. W szczególności nigdy nie prosimy o podanie danych kontaktowych ani danych tożsamości w obszarze publicznym, nawet jeśli była to część ankiety. Nie możemy zagwarantować, że osoby trzecie, którym użytkownik udostępnia swoje dane osobowe za pośrednictwem tych forów publicznych lub obszarów społeczności, zapewnią ich bezpieczeństwo lub poufność. Należy pamiętać, że nie odpowiadamy za dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się przesłać lub upublicznić. Ponadto nie odpowiadamy za treści publikowane w witrynie internetowej, które można znaleźć za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych. 

 

Jakie dane osobowe dotyczące użytkowników gromadzimy oraz jak je wykorzystujemy?

W poniższej tabeli przedstawiliśmy bardziej szczegółowe objaśnienie sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkowników. W przypadku wykorzystywania stron trzecich do modelowania, analizy lub dopasowywania danych gwarantujemy, że takie strony nie mogą wykorzystywać danych osobowych z jakichkolwiek powodów innych niż wymienione w tabeli. Zawieramy także umowy z tymi stronami trzecimi w celu zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i usuwania danych zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi przechowywania i niszczenia danych, określonymi w naszej Informacji o ochronie prywatności uczestnika panelu.

W wielu krajach jesteśmy prawnie zobowiązani do wyjaśnienia podstaw prawnych, na których bazujemy podczas przetwarzania danych osobowych. Te podstawy prawne wymieniliśmy niżej. Podczas przetwarzania danych osobowych możemy wykorzystywać więcej niż jedną podstawę prawną.

Zgoda - W niektórych przypadkach zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika za jego zgodą, np. podczas uczestnictwa w ankietach pytamy użytkownika, czy chce wziąć w niej udział.

Zobowiązania kontraktowe - W niektórych okolicznościach musimy przetwarzać dane osobowe w celu spełnienia zobowiązania umownego, np. gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, aby wysłać mu nagrody.

Zgodność z prawem - Jeśli wymaga tego prawo, możemy mieć obowiązek gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych lub jeśli np. mamy przekonanie w dobrej wierze, że ujawnienie danych jest konieczne w celu ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, a także w celu zbadania oszustwa lub naruszenia warunków naszej witryny albo w odpowiedzi na żądanie rządu.

Uzasadniony interes - Jest to nasz interes dotyczący prowadzenia i zarządzania naszą firmą w sposób umożliwiający zapewnienie użytkownikom najlepszej obsługi/produktu oraz najlepszego i najbardziej bezpiecznego doświadczenia. Gwarantujemy, że rozważamy i wyważymy każdy potencjalny wpływ na użytkownika (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz jego prawa, zanim przetworzymy jego dane osobowe w związku z naszymi uzasadnionymi interesami. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkowników do działań, w których nasze interesy są nadrzędne wobec wpływu na użytkownika (chyba że dysponujemy zgodą użytkownika albo jest to wymagane lub dozwolone przez prawo).

 

Aktywność Cel   Rodzaj danych
Członkostwo użytkownika Rejestracja i przetworzenie wniosku o Członkostwo (a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(e) Dane techniczne
(f) Dane spseudominizowane (identyfikator uczestnika panelu)
 
Zarządzanie naszymi relacjami z użytkownikami, co obejmuje:
 • Przetwarzanie i dostarczanie punktów lub nagród Toluna, wymiana punktów Toluna na vouchery/kupony i zgłaszanie użytkownika do losowań/loterii, w tym udostępnianie danych osobowych użytkownika zaufanym zewnętrznym dostawcom, aby zapewnić mu zachęty w naszym imieniu;
 • Powiadamianie o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności;
 • Proszenie o pozostawienie recenzji lub zaproszenie do wypełnienia ankiety
 • Jakikolwiek inny cel związany z Członkostwem
 
(a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(d) Dane demograficzne / Profil
(e) Dane techniczne
(f) Dane spseudominizowane (identyfikator uczestnika panelu)
Ankiety badań rynkowych
 • Będziemy prosić użytkowników o uczestnictwo w ankietach i przekazywanie informacji zwrotnych w ankietach, w tym o informowanie nas o swoich preferencjach oraz o potrzebach konsumentów. Może to również obejmować analizę zachowania użytkownika na różne sposoby i do różnych celów, ale tylko pod warunkiem że takie zastosowania służą do badania rynku.
 • Na podstawie zgody użytkownika wyrażonej w ankiecie możemy poprosić użytkownika o ujawnienie niektórych specjalnych kategorii danych osobowych, jednak tylko wtedy, gdy jest to istotne dla ankiety oraz dozwolone przez obowiązujące prawo.
(a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(c) Kategorie specjalne danych osobowych.
(d) Dane demograficzne / Profil
(e) Dane techniczne
(f) Dane spseudominizowane (identyfikator uczestnika panelu)
Badania naukowe / Monitorowanie bezpieczeństwa (raportowanie zdarzeń niepożądanych związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii) Możemy poprosić użytkownika o uczestnictwo w ankietach dla klientów pochodzących z organizacji różnego rodzaju, takich jak organizacje zdrowia publicznego, organizacje komercyjne lub charytatywne, uniwersyteckie organizacje naukowe itp. Ankiety te mogą być prowadzone przy użyciu różnych metod. (a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(c) Kategorie specjalne danych osobowych (stan zdrowia, np. choroby, schorzenia, leczenie, produkty konsumenckie oraz zdarzenia niepożądane)
(d) Dane demograficzne / Profil
Ankiety i zastosowanie urządzeń mobilnych

Korzystamy z aplikacji mobilnej, która może w przyszłości, za zgodą użytkownika, korzystać z usługi odgradzania geograficznego, tzw. „geofencing”, opartego na lokalizacji. Jeśli użytkownik zgodzi się na pobranie naszej aplikacji mobilnej i korzystanie z niej na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze (urządzeniu), będziemy zbierać następujące informacje:

 • Dane potrzebne do administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników w witrynie i Internecie. Używamy mobilnego oprogramowania analitycznego, które pozwala nam lepiej zrozumieć funkcjonowanie naszej aplikacji mobilnej na urządzeniu użytkownika. To oprogramowanie może rejestrować takie informacje, jak częstotliwość korzystania z aplikacji, zdarzenia występujące w aplikacji, zagregowane dane na temat użytkowania, dane dotyczące wydajności oraz miejsce pobrania aplikacji;
 • Dane potrzebne do kontroli jakości, ochrony przed oszustwami lub związane z innymi przyczynami prawnymi, o których mowa w niniejszej informacji o ochronie prywatności;
 • Dane techniczne oraz dane demograficzne/profilowe, gromadzone podczas rejestracji na potrzeby korzystania z naszej aplikacji mobilnej i do przeprowadzania ankiet. Używamy tych danych do dopasowywania i wzbogacania danych oraz na potrzeby kampanii reklamowych na rzecz naszych klientów;
 • Dane potrzebne do gromadzenia informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości, w tym na przykład, bardziej ogólnie, do analizy trendów badań marketingowych. Nasi klienci mogą łączyć te informacje z informacjami innych osób w celu tworzenia „zagregowanych” raportów. Mogą również tworzyć raporty naukowe na podstawie modelowanych informacji. „Informacje modelowe” to dane opracowane na podstawie cech demograficznych i behawioralnych (takich jak płeć, wiek i preferencje). Służą do przewidywania, co oglądają lub kupują osoby o podobnych lub pasujących cechach. Możemy otrzymywać raporty obejmujące wykorzystywanie tych technologii przez te firmy, zarówno w formie indywidualnej, jak i zbiorczej.
(d) Dane demograficzne / Profil
(e) Dane techniczne (gromadzone automatycznie — informacje o systemie i wydajności dotyczące typu używanego urządzenia, wersji systemu operacyjnego, identyfikatora urządzenia i statystyk użytkowania sprzętu, takich jak wersja procesora i aplikacji oraz lokalizacja geograficzna)
(f) Dane spseudominizowane
Profilowanie Możemy wykorzystywać dane demograficzne/profilowe użytkownika do profilowania oraz, jeśli wcześniej użytkownik podał nam informacje o swoim pochodzeniu etnicznym / profilu rasowym, możemy wykorzystywać te informacje do profilowania, pod warunkiem że jest to dozwolone przez lokalne prawo. Oznacza to, że dopasujemy do użytkownika odpowiednie ankiety, aby sprawdzić, czy kwalifikuje się do konkretnych ankiet. Data urodzenia użytkownika jest automatycznie aktualizowana, abyśmy mieli pewność, że wybieramy do ankiety osoby, które kwalifikują się do niej ze względu na wiek. (c) Kategorie specjalne danych osobowych (pochodzenie etniczne / profil rasowy)
(d) Dane demograficzne / Profil
Dopasowywanie i wzbogacanie danych Od czasu do czasu możemy udostępniać niektóre dane osobowe użytkownika wybranym i zaufanym podmiotom zewnętrznym. Strony te mogą dołączać dane analityczne lub demograficzne, które wcześniej zgromadziły na temat użytkownika. Dane te mogą pochodzić ze źródeł publicznych (np. własność nieruchomości) i/lub prywatnych (np. z list subskrybentów lub zakupów detalicznych z posiadanego u nich konta). Udostępnimy dane tożsamości i dane kontaktowe użytkownika tylko za jego uprzednią zgodą, która może być częścią ankiety lub zaproszeniem do uczestnictwa w takich programach.
Możemy również wykorzystywać spseudonimizowane dane i/lub dane demograficzne/profilowe użytkownika w celu dodania ich do istniejących anonimowych zestawów danych lub utworzenia nowych zestawów danych.
Używamy ich, abyśmy mogli wzbogacać posiadane przez nas dane w celu ulepszenia profilu panelu, wrażeń z użytkowników z Członkostwa i dobierania użytkownika do odpowiednich ankiet.
W momencie aktualizacji niniejszej informacji o ochronie prywatności strony te to obecnie (lub mogą być w przyszłości): Acxiom Corp, CACI Limited, Experian Limited, Liveramp Holdings Inc., Merkle UK One Limited, Micromarketing_Systeme and Consult GmbH, The Nielsen Company (US) LLC, Oracle Corp oraz SegmentIQ Limited i inne powiązane spółki grupy.
(a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(d) Dane demograficzne / Profil
(e) Dane techniczne (np. adres IP, identyfikator AdID, informacje o przeglądarce i urządzeniu (w tym identyfikatory urządzeń mobilnych, dane techniczne aplikacji, wykorzystanie, wydajność, dane i lokalizacja)
(f) Dane spseudominizowane
Kampanie dotyczące skuteczności reklam i grup „podobnych”
 • Pomiar skuteczności reklam i/lub tworzenie grup „podobnych”, które mają wspólne dane demograficzne / profil (lub zainteresowania). Nasi klienci znajdują następnie osoby podobne do tych grup i wykorzystują te informacje tak, aby docierać do nowych potencjalnych klientów. Informacje te pomagają zatem lepiej kierunkować reklamy i modele reklam internetowych.
 • Możemy udostępniać unikatowy identyfikator panelu (UID) użytkownika innym naszym klientom, którzy mogą zapisywać, ustawiać lub odczytywać pliki cookie albo wykorzystywać inne dane techniczne dotyczące klienta pochodzące z wielu lokalizacji, między innymi z naszych serwerów lub systemów. Jeśli użytkownik uczestniczy w ankiecie, jego identyfikator użytkownika zostanie zapisany lub powiązany z takimi danymi technicznymi, aby umożliwić nam i/lub naszym klientom prowadzenie internetowych kampanii reklamowych, śledzenie odwiedzin w witrynach internetowych, wykorzystanie danych demograficznych/profilu do tworzenia podobnych segmentów i/lub zdobywania innych informacji online na temat użytkownika. Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję z reklamą lub promocją online, nasz klient prześle nam UID użytkownika i konkretną ankietę, a my możemy zapewnić użytkownikowi możliwość wypełnienia tej ankiety.

Nie przekażemy żadnych danych dotyczących tożsamości ani danych kontaktowych naszym klientom, chyba że wcześniej uzyskamy zgodę użytkownika. Żadne osoby trzecie nie będą mogły się kontaktować z użytkownikiem ani wykorzystywać jego danych w żadnym innym celu.

(b) Dane kontaktowe (adres e-mail)
(d) Dane demograficzne / Profil
(e) Dane techniczne (UID, ustawienia plików cookie)
(f) Dane spseudominizowane
Ekspozycja na reklamy oraz pomiar

Możemy dopasować dane osobowe użytkownika do danych naszych klientów lub zaufanych partnerów, aby ustalić, czy użytkownik korzysta z któregokolwiek z ich produktów lub usług i/lub czy był wystawiony na którąkolwiek z ich reklam. Pomaga to naszym klientom lepiej zrozumieć zachowania konsumentów podczas wyświetlania im reklam.

Nie przekażemy żadnych danych dotyczących tożsamości ani danych kontaktowych stronom trzecim, chyba że wcześniej uzyskamy zgodę użytkownika. Żadne osoby trzecie nie będą mogły się kontaktować z użytkownikiem ani wykorzystywać jego danych w żadnym innym celu.

(a) Tożsamość (UID)
(b) Kontakt (adres e-mail)
(d) Dane demograficzne / Profil
(e) Dane techniczne
(f) Dane spseudominizowane

Ujawnianie danych na wezwanie organów prawa / władz publicznych Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników, możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, między innymi w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa albo w celu zrealizowania wezwania sądowego lub na potrzeby innego procesu prawnego, gdy sądzimy w dobrej wierze, że ujawnienie takie jest konieczne dla ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, w celach ochrony przed oszustwem lub przed naruszeniem warunków naszej witryny internetowej bądź w odpowiedzi na wniosek organów rządowych.

(a) Tożsamość
(b) Dane kontaktowe
(d) Dane demograficzne / Profil
(e) Dane techniczne
(f) Dane spseudominizowane

Kontrole pod kątem jakości i zapobiegania oszustwom Korzystamy z wielu danych technologicznych w celu kontroli jakości, weryfikacji oraz wykrywania oszustw oraz zapobiegania im, w tym z danych pomagającym nam zapewniać spójność wyników ankiet. Patrz rozdział ‘Z jakich innych technologii śledzenia korzystamy w ankietach, w których uczestniczą użytkownicy, i do innych celów?’ w celu uzyskania więcej informacji na ten temat. (e) Dane techniczne
(f) Dane spseudominizowane

 

Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników?

 

Każdy członek naszej grupy znajdujący się na stronie https://www.tolunacorporate.com/copy-of-offices może uzyskiwać dostęp do danych osobowych lub wykorzystywać je do celów określonych w powyższej tabeli i/lub w celu regularnej działalności biznesowej, takiej jak zapewnianie, utrzymywanie i personalizowanie naszych witryn oraz usług, komunikowanie się z użytkownikiem oraz realizowanie naszych uzasadnionych celów biznesowych, zgodnie z umownymi zabezpieczeniami.

Zasadniczo odpowiedzi, które zbieramy od użytkowników za pośrednictwem naszych ankiet, są przekazywane naszym klientom w formie zanonimizowanej i zbiorczej lub w formie pseudonimizowanej. Jeśli udostępniamy wyniki w formie zanonimizowanej i zagregowanej, wyniki zawierają informacje o grupach osób, ale nie dotyczą poziomu indywidualnego. Jeśli dostarczymy wyniki w formie pseudonimizowanej, wyniki będą indywidualne i będą wykorzystywać unikatowe identyfikatory, takie jak przypisany identyfikator uczestnika panelu, jednak nie będą zawierać danych dotyczących tożsamości ani danych kontaktowych.

Dane identyfikacyjne lub dane kontaktowe użytkownika byłyby przekazywane naszym klientom wyłącznie w określonych ankietach do celów badawczych. Nigdy nie dostarczamy takich danych naszym klientom, chyba że wcześniej uzyskamy zgodę użytkownika i potwierdzimy, że ich użycie jest zgodne z obowiązującym prawem oraz kodeksem postępowania w zakresie badań rynku.

Od czasu do czasu możemy angażować strony trzecie do wystawiania czeków lub przetwarzania procesu dostarczania nagród użytkownika i/lub innych stron trzecich do celów tych stron, świadczących nam lub naszym klientom takie usługi, jak usługi przetwarzania danych lub analizy, albo w celu dołączenia wcześniej zebranych danych dotyczących użytkownika. Takie strony trzecie nie mogą wykorzystywać danych osobowych użytkownika z jakiegokolwiek innego powodu. Zawieramy umowy z tymi stronami trzecimi w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i ich usuwania zgodnie z naszymi zasadami przechowywania i niszczenia danych.

Od czasu do czasu firma Toluna może używać oprogramowania innych firm do zarządzania listami adresów e-mail i dystrybucji wiadomości e-mail. Może także korzystać z zewnętrznych dostawców usług zarządzania listami. Celem tego jest dopasowanie naszych Członków do członków innych list lub paneli albo weryfikacja poprawności danych osobowych podanych przez użytkowników. Firmy te są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia nam tych usług, zgodnie z pisemnymi instrukcjami. W takich przypadkach firmy te muszą przestrzegać naszych wymagań dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych oraz nie mogą wykorzystywać otrzymywanych od nas danych osobowych do jakichkolwiek innych celów.

Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników, możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, między innymi w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Możemy również ujawnić dane osobowe użytkowników zgodnie z wymogami prawa, na przykład w celu zrealizowania wezwania sądowego lub na potrzeby innego procesu prawnego, gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkowników lub innych osób, w celach ochrony przed oszustwem lub przed naruszeniem warunków naszej witryny internetowej bądź w odpowiedzi na żądanie rządu.

Przeczytaj tabelę powyżej po więcej informacji na temat tych zastosowań.

 

Czy przekazujemy dane osobowe użytkowników do innych krajów?

 

Toluna to firma globalna, dlatego dane osobowe klientów są przekazywane innym członkom grupy Toluna i naszym zaufanym dostawcom usług, którzy znajdują się w krajach innych niż miejsce zamieszkania klienta. Należy pamiętać, że przepisy w innych krajach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania klienta. Wszystkie firmy grupy Toluna można znaleźć na dołączonej liście: https://tolunacorporate.com/about/.

Aby zachować zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) w przypadku klientów mieszkających na terenie EOG, firma Toluna wprowadziła odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych i praw klientów, w tym standardowe klauzule o ochronie danych dotyczące przekazywania danych osobowych stronom trzecim w krajach niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej.

 

Toluna USA Inc. — Tarcza prywatności UE-USA

Nasze globalne centrum usług kopii zapasowych i hostingu znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Spółka Toluna USA Inc., (“Toluna USA”) jest członkiem grupy Toluna, a wszystkie dane, których używamy, są w tym celu przekazywane do spółki Toluna USA. Spółka Toluna USA uznaje, że na terenie EOG ustanowiono ścisłą ochronę dotyczącą przetwarzania danych osobowych z EOG, w tym wymogi dotyczące zapewnienia odpowiedniej ochrony takich danych osobowych przekazywanych poza EOG. Toluna gwarantuje, że zapewnia odpowiednią ochronę przetwarzania niektórych danych osobowych EOG dotyczących wszystkich osób (w tym klienta).

Spółka Toluna USA uczestniczy w programie Tarcza Prywatności UE-USA i poświadcza zgodność z nim. Toluna zobowiązuje się do podporządkowania wszystkich danych osobowych otrzymanych od krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE), w oparciu o Tarczę Prywatności, obowiązującym zasadom Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności, zobacz Listę Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. [https://www.privacyshield.gov/list].

Spółka Toluna USA jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje, zgodnie z ramami Tarczy Prywatności. Dane te przekazuje następnie stronom trzecim pełniącym rolę agentów w jej imieniu (Iron Mountain). Spółka Toluna USA przestrzega zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do wszystkich dalszych transferów danych osobowych z krajów UE i Szwajcarii, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za dalsze przekazywanie danych. W przypadku konfliktu między warunkami niniejszej informacji o ochronie prywatności a Zasadami Tarczy Prywatności nadrzędne pozostają Zasady Tarczy Prywatności.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z Tarczą Prywatności Toluna podlega organom nadzorczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności można znaleźć w witrynie internetowej Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych pod adresem https://www.privacyshield.gov. W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, między innymi w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności spółka Toluna USA zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych. Osoby z krajów EOG zwracające się z zapytaniami lub skargami dotyczącymi naszej polityki Tarczy Prywatności powinny najpierw skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem Kontakt.

W przypadku niewyjaśnionych obaw dotyczących prywatności lub wykorzystania danych, których nie rozwiązaliśmy w sposób zadowalający, prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym dostawcą usług rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (bezpłatnie) pod adresem feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Pod pewnymi warunkami, dokładniej opisanymi w witrynie internetowej Tarczy Prywatności https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, można skorzystać z prawa do odwołania się do wiążącego arbitrażu w przypadku wyczerpania innych procedur rozwiązywania sporów.

W niektórych okolicznościach może istnieć możliwość wyboru wiążącego arbitrażu w celu rozstrzygnięcia skargi, pod warunkiem podjęcia następujących kroków: (1) skarga została wniesiona bezpośrednio w firmie Toluna i została nam zapewniona możliwość rozwiązania problemu; (2) skorzystano z niezależnego mechanizmu rozstrzygania sporów określonego w temacie Jak zadać pytanie lub złożyć skargę? Akapit poniżej; a także (3) poruszono tę kwestię za pośrednictwem odpowiedniego organu ochrony danych i zezwolono Departamentowi Handlu Stanów Zjednoczonych na rozwiązanie reklamacji bez ponoszenia żadnych kosztów przez osobę wnioskującą. Więcej informacji na temat wiążącego arbitrażu można znaleźć w witrynie internetowej Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych: Załącznik 1 (Wiążący arbitraż) pod adresem https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Jak w inny sposób zostać członkiem naszego panelu influencerów? – Nasza aplikacja mobilna

 

Urządzenia przenośne

Członkiem można zostać, korzystając z naszej aplikacji mobilnej (aplikacji). Podczas pobierania i korzystania z naszej aplikacji mobilnej automatycznie gromadzimy informacje o systemie i wydajności, dotyczące rodzaju używanego urządzenia, wersji systemu operacyjnego, identyfikatora urządzenia i statystyk użytkowania sprzętu, takich jak dane na temat procesora, pamięci RAM, pamięci masowej i wersji aplikacji. Informacje gromadzone za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej będziemy wykorzystywać zgodnie z warunkami niniejszej informacji o ochronie prywatności i postanowieniami określonymi poniżej.

Od czasu do czasu wysyłamy powiadomienia typu „push” w celu powiadamiania użytkownika o ankietach i pytamy, czy użytkownik chce uczestniczyć w niektórych badaniach marketingowych zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności. Aby nie otrzymywać tego rodzaju komunikatów, można je wyłączyć na poziomie urządzenia. Aby zapewnić otrzymywanie odpowiednich powiadomień, będziemy musieli zbierać pewne informacje o urządzeniu użytkownika, takie jak dane dotyczące systemu operacyjnego i dane identyfikacyjne użytkownika.

 

Wiadomości SMS

Możemy udostępnić usługę bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich, za pośrednictwem których klient może odbierać na urządzeniu bezprzewodowym komunikację w formie krótkich wiadomości tekstowych ("Usługa SMS")

Możemy udostępnić usługę bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich, za pośrednictwem których klient może odbierać na urządzeniu bezprzewodowym komunikację w formie krótkich wiadomości tekstowych („Usługa SMS”). Cała korespondencja SMS podlega standardowym stawkom za transfer danych i wiadomości ustanowionym przez usługodawcę klienta. Wszystkie opłaty są naliczane przez operatora sieci komórkowej i płatne na rzecz tego usługodawcy. Klient oświadcza, że jest właścicielem lub autoryzowanym użytkownikiem urządzenia bezprzewodowego, na którym będą odbierane wiadomości, oraz że ma upoważnienie do zatwierdzenia obowiązujących opłat. Dane osobowe uzyskane od klienta w związku z tą Usługą SMS mogą obejmować dane tożsamości i dane kontaktowe, nazwę usługodawcy oraz datę, godzinę i treść wiadomości. Informacje te będą wykorzystywane zgodne z niniejszą informacją o ochronie prywatności. Jeśli do faktury klienta za usługi telefoniczne zostaną doliczone opłaty, możemy być w związku z nimi zobowiązani do przekazania operatorowi danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych klienta. Operator sieci komórkowej i inni usługodawcy mogą również gromadzić dane na temat korzystania z urządzenia bezprzewodowego, a ich praktyki są regulowane przez ich oddzielne zasady. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Usługa SMS jest świadczona za pośrednictwem systemów bezprzewodowych, które korzystają z komunikacji radiowej (i innych środków) do przesyłania komunikacji w złożonych sieciach. Nie odpowiadamy za opóźnienia w odbiorze wiadomości SMS, ponieważ ich dostarczenie zależy od efektywnej transmisji od operatora sieci. Usługi wiadomości SMS są świadczone „w stanie, w jakim są”. Nie gwarantujemy, że korzystanie z usługi SMS będzie prywatne lub bezpieczne. Nie odpowiadamy także za utratę prywatności lub bezpieczeństwa, których mogą doświadczyć klienci. Klient w pełni odpowiada za podjęcie środków ostrożności i zapewnienie środków bezpieczeństwa najlepiej dostosowanych do sytuacji oraz zamierzonego korzystania z usługi SMS. Klient może zrezygnować z tej usługi w dowolnym momencie, przechodząc na stronę swojego konta i odznaczając opcję „Wyrażam zgodę na otrzymywanie zaproszeń na ankiety przez SMS” na karcie Dane osobowe. Jeśli jest to możliwe w kraju klienta, może on również zrezygnować z wiadomości SMS, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w wysłanej przez nas wiadomości SMS.

 

Pojedyncze logowanie

Do naszej witryny można logować się za pomocą takich usług logowania, jak Facebook Connect czy dostawcy Open ID. Usługi te uwierzytelnią tożsamość klienta i zapewniają mu możliwość zarejestrowania się jako Członek. Takie usługi, jak Facebook Connect, umożliwiają publikowanie informacji dotyczących aktywności w tej witrynie na stronie profilu w celu udostępniania ich innym osobom w sieci.

 

Polecenia

Jeśli klient zdecyduje się skorzystać z naszej usługi polecania, aby powiadomić znajomego o naszej witrynie, może przekazać swoje unikatowe łącze znajomemu. Jeśli ten znajomy zostanie Członkiem, w nagrodę przekażemy klientowi punkty Toluna.

 

Jakich plików cookie używamy w naszej witrynie?

 

Nasza witryna korzysta z plików cookie, aby odróżnić od siebie poszczególnych użytkowników witryny oraz aby szacować liczbę wizyt i kliknięć w określonych kampaniach. Pomaga nam to zapewnić klientom dobre wrażenia z przeglądania naszej witryny, a także pozwala nam ją ulepszać. Te pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji przeglądania. Kontynuując przeglądanie witryny, klient wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie.
Pliki cookie to niewielkie pliki, których nazwa składa się z liter i cyfr. Przechowujemy te pliki w przeglądarce lub na dysku twardym komputera, jeśli klient wyrazi na to zgodę. Pliki cookie zawierają informacje przesyłane na dysk twardy komputera klienta.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie i celów, w których ich używamy, należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie, dostępną pod adresem: https://www.toluna.com/cookies.

 

Z jakich innych technologii śledzenia korzystamy w ankietach, w których uczestniczą użytkownicy, i do innych celów?

 

Ankiety — śledzenie plików cookie klientów, między innymi w kampaniach na rzecz skuteczności reklam
Możemy udostępniać unikatowy identyfikator panelu (UID) użytkownika innym naszym klientom, którzy mogą zapisywać, ustawiać lub odczytywać pliki cookie albo wykorzystywać inne dane techniczne dotyczące klienta pochodzące z wielu lokalizacji, między innymi z naszych serwerów lub systemów. Jeśli użytkownik uczestniczy w ankiecie, jego identyfikator użytkownika zostanie zapisany lub powiązany z takimi danymi technicznymi, aby umożliwić nam i/lub naszym klientom prowadzenie internetowych kampanii reklamowych, śledzenie odwiedzin w witrynach internetowych, wykorzystanie danych demograficznych/profilu do tworzenia podobnych segmentów i/lub zdobywania innych informacji online na temat użytkownika. Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję z reklamą lub promocją online, nasz klient prześle nam UID użytkownika i konkretną ankietę, a my możemy zapewnić użytkownikowi możliwość wypełnienia tej ankiety.

Użytkownik może zrezygnować z dowolnej z tych kampanii, klikając poniżej przycisk wyłączenia:

 

Inne technologie

 

 

Zautomatyzowane technologie lub interakcje.

Gdy klient wchodzi w interakcję z witryną internetową, automatycznie zbieramy dane techniczne o sprzęcie, aktywności i zwyczajach przeglądania klienta. Gromadzimy te dane techniczne za pomocą plików cookie, dzienników serwera, technologii cyfrowych odcisków palców i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać dane techniczne dotyczące klienta, gdy odwiedza on inne witryny wykorzystujące nasze pliki cookie. Przeczaj naszą politykę dotyczącą plików cookie, by dowiedzieć się więcej.

 

 

 

Pliki dziennika serwera:

Możemy gromadzić adresy protokołów internetowych (IP), informacje o typie przeglądarki, dostawcach usług internetowych (ISP), stronach odsyłających/zamykających, systemie operacyjnym, znaczniki daty/godziny i/lub dane strumienia kliknięć. Te dane techniczne mogą być łączone z innymi informacjami o kliencie zebranymi w celu poprawy jakości naszych usług, funkcjonowania witryny i zbierania danych analitycznych.

 

 

Technologie typu „Fingerprinting”:

Zasadniczo technologie cyfrowe „Fingerprinting” przypisują unikatowy identyfikator, czyli „identyfikator maszyny”, do komputera użytkownika w celu identyfikacji i śledzenia tego urządzenia (“Technologia"). Technologia będzie analizować publicznie dostępne informacje i dane uzyskane z przeglądarki internetowej oraz z innych publicznie dostępnych punktów danych, w tym technicznych ustawień komputera, charakterystyki komputera i jego adresu IP, aby utworzyć unikatowy identyfikator, który zostanie przypisany do urządzenia użytkownika. Korzystamy z tej technologii w celu kontrolowania jakości, weryfikacji oraz wykrywania oszustw oraz zapobiegania im, w tym z danych pomagających nam zapewniać spójność wyników ankiet. Wprowadzone zostaną odpowiednie procesy techniczne i operacyjne oraz procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa tej technologii oraz eliminacji nadmiernego ryzyka dla prywatności lub bezpieczeństwa danych. Technologia ta będzie wykorzystywana i rozpowszechniana w sposób profesjonalny i etyczny oraz zgodnie z (a) niniejszą informacją o ochronie prywatności”, (b) wszelkimi innymi oświadczeniami i/lub ujawnieniami dokonanymi wobec użytkownika jako członka społeczności oraz (c) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i kodeksami postępowania w zakresie badań rynku. Jeśli odkryjemy lub dowiemy się o jakimkolwiek nieetycznym postępowaniu związanym z wykorzystywaniem tej technologii lub że technologia ta jest wykorzystywana w sposób niezgodny z informacją o ochronie prywatności, podejmiemy natychmiastowe działania w celu zakazania takiego nieetycznego postępowania i zapewnienia właściwego administrowania tą technologią.

 

Reklamy

Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi w celu wyświetlania reklam w naszej witrynie lub zarządzania reklamami w innych witrynach. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą wykorzystywać technologie, takie jak pliki cookie, w celu gromadzenia informacji o aktywności użytkownika w ich witrynach i innych witrynach, aby dostarczać reklamy bazujące na aktywności użytkownika związanej z przeglądaniem i zainteresowaniami. Jeśli znajdujesz się w EOG i nie chcesz, aby informacje te były wykorzystywane do wyświetlania reklam bazujących na zainteresowaniach, można z nich zrezygnować, klikając tutaj. Należy pamiętać, że nie oznacza to całkowitej rezygnacji z wyświetlania reklam. Nadal będą przekazywane reklamy ogólne.

 

Technologie „Digital Fingerprinting”

Zasadniczo technologie cyfrowe „Fingerprinting” przypisują unikatowy identyfikator, czyli „identyfikator maszyny”, do komputera użytkownika w celu identyfikacji i śledzenia komputera użytkownika. Nie będziemy korzystać z technologii Digital Fingerprinting “Technologii") w celu gromadzenia danych dotyczących tożsamości ani danych kontaktowych, a także śledzenia działań online. Nie będziemy przerywać ani zakłócać działań użytkowania ani kontroli nad komputerem, przerabiać, modyfikować ani zmieniać jego ustawień, czy funkcjonalności. Czasami w określonych programach badań rynkowych wykorzystamy tę technologię, aby pomóc naszym klientom w zapewnieniu rzetelności wyników ankiety. Technologia będzie analizować publicznie dostępne informacje i dane uzyskane z przeglądarki internetowej oraz z innych publicznie dostępnych punktów danych, w tym technicznych ustawień komputera, charakterystyki komputera i jego adresu IP, aby utworzyć unikatowy identyfikator, który zostanie przypisany do urządzenia użytkownika. Unikatowym identyfikatorem będzie identyfikator alfanumeryczny. Aby pomóc naszym klientom w ochronie i zapewnieniu integralności wyników ankiety, możemy: (a) łączyć lub kojarzyć unikatowy identyfikator użytkownika z użytkownikiem i jego dowolnymi danymi osobowymi; (b) udostępniać unikatowy identyfikator naszym klientom i innym dostawcom próbek lub paneli oraz (c) otrzymać lub uzyskać unikatowy identyfikator powiązany z użytkownikiem od stron trzecich, między innymi od dostawców próbek lub paneli, czy też naszego klienta. Takie informacje będziemy jednak przekazywać stronom trzecim (w tym naszym klientom) wyłącznie w sposób zagregowany i spseudominizowany. Ponadto wszelkie unikatowe identyfikatory otrzymane lub uzyskane przez nas i powiązane z użytkownikiem będą chronione zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności, a jeśli będzie to wymagane przez prawo, z wyprzedzeniem poprosimy użytkownika o stosowną zgodę.

Wprowadzone zostaną odpowiednie techniczne i operacyjne procesy oraz procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa tej technologii oraz eliminacji nadmiernego ryzyka dla prywatności lub bezpieczeństwa danych. Technologia ta będzie wykorzystywana i rozpowszechniana w sposób profesjonalny i etyczny oraz zgodnie z (a) niniejszą informacją o ochronie prywatności, (b) wszelkimi innymi oświadczeniami i/lub ujawnieniami dokonanymi wobec użytkownika jako członka społeczności oraz (c) obowiązujących przepisów prawa i kodeksami postępowania w zakresie badań rynku. Jeśli odkryjemy lub dowiemy się o jakimkolwiek nieetycznym postępowaniu związanym z wykorzystywaniem tej technologii lub gdy technologia ta będzie wykorzystywana w sposób niezgodny z oświadczeniami i/lub ujawnionymi przez nas oświadczeniami lub będzie stanowić naruszenie obowiązującego prawa i kodeksów postępowania w zakresie badań rynku, podejmiemy natychmiastowe działania w celu zakazania takiego nieetycznego postępowania i zapewnienia właściwego administrowania tą technologią.

 

Widżety mediów społecznościowych

Nasza witryna oferuje funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” serwisu Facebook (a także takie widżety, jak przycisk „Udostępnij to” lub interaktywne miniprogramy działające w naszej witrynie). Aby funkcje te działały prawidłowo, mogą gromadzić informacje o adresie IP użytkownika, stronach odwiedzanych w naszej witrynie oraz mogą ustawiać pliki cookie. Funkcje i widżety mediów społecznościowych są obsługiwane przez firmę zewnętrzną lub bezpośrednio w naszej witrynie. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami podlegają informacjom o ochronie prywatności firm, które je dostarczają.


Jaka jest nasza polityka zwyciężania i gwarancja ochrony prywatności?

Członkowie i inne osoby biorące udział w naszych ankietach, są losowo wybierani do wygrywania nagród za udział w ankietach, treściach, grach i innych promocjach. Wszyscy zwycięzcy są powiadamiani o wygranych pocztą e-mail lub za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Toluna publikuje nazwy użytkowników zwycięzców w swojej witrynie internetowej oraz na własnych blogach i w biuletynach. Więcej informacji zawiera nasza strona internetowa Zasady i warunki Nagrody finansowe i inne nagrody przyznawane osobom niebędącym członkami będą przyznawane bezpośrednio.


Jakie środki bezpieczeństwa podejmujemy w celu ochrony danych osobowych?

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, nieautoryzowanemu wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych do tych pracowników, agentów, kontrahentów i innych stron trzecich, które muszą uzyskać do nich dostęp ze względu na prowadzoną działalność. Będą oni przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Mimo że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dane użytkowników były bezpieczne, żaden system nie może zagwarantować ich 100% bezpieczeństwa. W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych lub przypuszczenia, że przechowywane przez nas dane osobowe nie są już bezpieczne, prosimy o natychmiastowy kontakt, zgodnie z opisem w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych. Powiadomimy użytkownika oraz wszelkie odpowiednie organy regulacyjne lub nadzorcze o takim naruszeniu w sytuacjach, w których jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.


Jakie są nasze zasady przechowywania i niszczenia danych?

 

Jak długo będą wykorzystywane moje dane osobowe?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkowników tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, między innymi w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych czy sprawozdawczych.

Określając odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, a także fakt, czy możemy osiągnąć te cele innymi sposobami, z uwzględnieniem obowiązujących wymogów prawnych.

Jeśli użytkownik obywatelem lub rezydentem kraju EOG albo przetwarzamy dane osobowe użytkownika w kraju EOG, w niektórych okolicznościach użytkownik może poprosić nas o usunięcie swoich danych: zobacz poniżej rozdział zatytułowany Prawa użytkownika aby uzyskać więcej informacji.

Ponieważ wyniki ankiet oraz inne zagregowane lub spseudonimizowane dane są wykorzystywane do celów badawczych, naukowych, historycznych i/lub statystycznych (finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych), my i nasi klienci lub inne osoby trzecie mogą wykorzystywać te informacje do tychże celów zgodnie z warunkami, bezterminowo i bez dalszego powiadomienia.

 

Transfery biznesowe

W miarę rozwoju naszej działalności możemy sprzedawać lub kupować dodatkowe aktywa. W takich transakcjach prawo firmy Toluna do kontaktowania się z użytkownikiem jako Członkiem oraz informacje, które zostały przez użytkownika przekazane dobrowolnie w profilu użytkownika, byłyby zasadniczo jednym z przeniesionych aktywów biznesowych. Jakiekolwiek połączenie, sprzedaż lub przeniesienie istotnej części lub wszystkich aktywów biznesowych firmy Toluna (w tym naszego panelu influencerów) albo inna podstawowa transakcja korporacyjna odbyłaby się na rzecz podmiotu, który zgodzi się przestrzegać wszystkich istotnych warunków zawartych w naszej informacji o ochronie prywatności. Jeśli jakakolwiek transakcja może skutkować jakimkolwiek nowym proponowanym wykorzystaniem danych osobowych użytkownika, które jest niezgodne z zastosowaniami określonymi w niniejszej informacji o ochronie prywatności, użytkownik otrzyma powiadomienie pocztą e-mail i/lub w naszej witrynie zostanie umieszczone wyraźne powiadomienie. Użytkownik otrzyma także informacje o możliwościach wyboru dotyczących swoich danych osobowych.

 

Łącza

Od czasu do czasu możemy oferować odwiedzającym możliwość dobrowolnego tworzenia łączy do innych witryn. Toluna nie sprawdza ani nie odpowiada za treść ani skutki polityk ochrony prywatności obowiązujących w tych witrynach internetowych.

 

Ochrona prywatności dzieci

Toluna nie gromadzi świadomie żadnych informacji od żadnego dziecka w wieku poniżej 16 lat bez zgody jego rodziców, prawnego opiekuna lub osoby dorosłej odpowiedzialnej za opiekę nad tym dzieckiem. Kwalifikujące się „młode osoby” (osoby w wieku od 16 do 17 lat) mogą być od czasu do czasu zapraszane do udziału w naszym panelu dla nastolatków. Przestrzegamy przepisów COPPA, unijnego programu „Bezpieczniejszy Internet” (Safer Internet), ogólnych przepisów o ochronie danych i wytycznych ESOMAR w odniesieniu do ankiet dotyczących dzieci i młodzieży. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku poniżej 16 lat i dowie się, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe, ale użytkownik nie ma świadomości takiego przetwarzania, powinien skontaktować się z nami zgodnie z opisem w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, abyśmy mogli niezwłocznie podjąć uzasadnione kroki w celu usunięcia wszelkich tego typu informacji.

 

Prawa użytkownika


Jak uzyskać dostęp do swoich informacji, korzystać z obszaru usług członkowskich i/lub aktualizować, poprawiać albo usuwać informacje?

Na żądanie firma Toluna dostarczy użytkownikowi informacje o tym, czy przechowuje jakiekolwiek jego dane osobowe. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub zażądać ich usunięcia, a także zakończyć Członkostwo, logując się do swojego konta członkowskiego. Postępując zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, użytkownik może automatycznie zaktualizować informacje przechowywane w naszej bazie danych. W tych celach, a także jeśli użytkownik nie może samodzielnie poprawić swoich danych osobowych za pośrednictwem konta, może on napisać do nas na adres pocztowy podany na końcu niniejszej informacji o ochronie prywatności lub skontaktować się z nami tutaj. Udzielimy odpowiedzi na wszystkie żądania w rozsądnym terminie.


Jak zakończyć członkostwo w panelu influencerów?

Jeśli użytkownik zdecyduje się zakończyć członkostwo w firmie Toluna lub zażąda od nas zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, może przerwać członkostwo, przechodząc do sekcji „Konto”, wybierając pozycję „Opcje rezygnacji z subskrypcji” w lewym dolnym rogu, a następnie opcję "Anuluj konto". Postępując zgodnie z odpowiednimi wskazówkami, konto użytkownika zostanie oznaczone informacją „nie kontaktować się”, a użytkownik nie będzie już otrzymywać wiadomości od firmy Toluna. Ponadto utraci swoje saldo nagród motywacyjnych, o które nie wystąpiono przed rezygnacją. Ewentualnie użytkownik może bezpośrednio wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie za pomocą formularza Kontakt W witrynie dostępne są łącza e-mail, dzięki którym można skontaktować się z nami bezpośrednio w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Każda wiadomość e-mail, jaką otrzymujemy, jest czytana. Na każdą udzielamy indywidualnej odpowiedzi. W większości przypadków przetworzenie takiej zmiany trwa od 2 do 3 dni, ale ostateczna zmiana statusu konta może zostać wdrożona nawet do dwóch pełnych tygodni. Należy pamiętać, że użytkownik może nadal otrzymywać wiadomości w tym krótkim okresie po zmianie preferencji, gdy nasze systemy dokonują pełnej aktualizacji.


Przechowywanie danych

Gdy użytkownik zakończy swoje członkostwo, nie będziemy już wykorzystywać jego danych osobowych do kontaktowania się z nim. Niemniej jednak, zgodnie z naszymi procedurami tworzenia kopii zapasowych, będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika, dopóki nie zostaną one ostatecznie zniszczone zgodnie z naszymi zasadami przechowywania i niszczenia danych. Będziemy ponadto nadal stosować procedury i technologie bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.


Jak zadać pytanie lub złożyć skargę?

Wszelkie pytania i skargi dotyczące wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych użytkownika można kierować na nasz adres kontaktowy w sprawie prywatności. Zbadamy i podejmiemy próbę rozwiązania wszelkich skarg i sporów dotyczących wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych w ciągu 30 dni od otrzymania skargi.

Jeśli użytkownik ma siedzibę w EOG i ma nierozwiązane problemy dotyczące prywatności lub wykorzystania danych, których nie rozwiązaliśmy w sposób zadowalający, powinien zapoznać się ze swoimi prawami do złożenia skargi zgodnie z poniższym akapitem zatytułowanym [Składanie skargi w dowolnym momencie do organu ochrony danych].
 

Inne prawa użytkownika

Użytkownik może:

 • Poprosić o dostęp do swoich danych osobowych, a my możemy przeprowadzić kontrolę tożsamości, zanim będziemy mogli odpowiedzieć na takie żądanie.

 • Zażądać usunięcia, poprawienia lub ograniczenia swoich danych osobowych jeśli są nieprawidłowe lub wymagają aktualizacji. W niektórych okolicznościach użytkownik może mieć również prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, ale nie zawsze jest to możliwe ze względu na wymogi prawne oraz inne obowiązki i czynniki. Użytkownik może zaktualizować informacje o koncie za pośrednictwem swojego konta lub kontaktując się z nami pod adresem podanym poniżej.

 • Sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeśli nie wykorzystujemy ich do celów określonych w niniejszej polityce ochrony prywatności.

 

Prawa użytkownika w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Jeśli użytkownik znajduje się w kraju EOG, ma dodatkowo prawo do:

 • Zażądania, aby jego dane zostały przekazane jemu lub stronie trzeciej. Dane osobowe użytkownika prześlemy użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na wykorzystanie których początkowo uzyskaliśmy zgodę użytkownika, a także wtedy, gdy wykorzystaliśmy te informacje do zrealizowania umowy z użytkownikiem.
 • Złożenia skargi w dowolnym momencie do organu ochrony danych. Lista krajowych organów ochrony danych znajduje się tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html.

  Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania problemu przed skontaktowaniem się z regulatorem ochrony danych, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami.

 

Zmiany w informacji o ochronie prywatności oraz obowiązek informowania nas o zmianach

Ta wersja dokumentu została ostatnio zaktualizowana w dniu podanym w górnej części niniejszej polityki ochrony prywatności.
 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o częste jego przeglądanie. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą informację o ochronie prywatności, opublikujemy te zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie głównej witryny lub w innych miejscach, które uznamy za odpowiednie, aby poinformować, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, je ujawniamy. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, powiadomimy o tym tutaj, pocztą elektroniczną lub za pomocą powiadomienia na stronie głównej naszej witryny, zanim zmiana wejdzie w życie.
 

Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o aktualizowanie danych konta, jeśli dane osobowe ulegną zmianie w okresie trwania naszych wzajemnych relacji.

 

Dane kontaktowe w sprawach ochrony prywatności

Można się z nami skontaktować, pisząc na adres:

The Data Protection Officer
Toluna
85 Uxbridge Road
Londyn
W5 5TH

 

OK
Anuluj
We have disabled our Facebook login process. Please enter your Facebook email to receive a password creation link.
Proszę podać: Adres e-mail
Anuluj
Pracujemy nad tym...
Kiedy dodasz swoje zdjęcie, strona wygląda lepiej
Dodaj