Share Głosowanie

Poll link

500 px
350 px
250 px
Podgląd

podgląd widżetu:

Szerokość - px Wysokość - px

Zamknij podgląd
! Używasz z nie rekomendowanej przeglądarki Twoja wersja przeglądarki nie jest optymalna aby korzystać z serwisu. Zalecamy aktualizacje Aktualizacja
Możemy zapisywać pliki cookie na dysku komputera w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania strony. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i zaakceptować wybrane typy plików cookie, zapoznaj się z naszym Polityka Prywatności
“TRUSTe”/

Oświadczenie w sprawie polityki prywatności

Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2017 r.

 

Toluna Group Limited wraz ze swoimi spółkami zależnymi oraz podmiotami powiązanymi („My”, „Nasze”, „Nam” lub „Toluna”) jest zaangażowana w ochronę i poszanowanie prywatności użytkowników. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i zabezpieczamy dane osobowe udostępnione przez użytkownika na stronie http://www.toluna.com (nasza „strona internetowa” lub „strona”) oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej Toluna. Aplikacja mobilna podlega dodatkowym zasadom prywatności, tak jak zostało to określone w naszej polityce prywatności. Zawiera ona również opis możliwości, z których użytkownik może skorzystać w odniesieniu do sposobu wykorzystania przez nas jego danych osobowych oraz sposobu dostępu do aktualizacji tych informacji.

Ta polityka prywatności zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień:

 Rodzaju danych użytkownika gromadzonych/śledzonych przez witrynę. 
 Celu, w jakim dane są gromadzone/śledzone. 
 Podmiotów, którym gromadzone/śledzone dane są udostępniane. 
 Polityki wobec stosowania technik śledzących przez podmioty trzecie.
 Polityki rezygnacji z korzystania z witryny. 
 Polityki korygowania i aktualizowania danych osobowych. 
 Polityki usuwania lub dezaktywacji nazwy użytkownika z bazy danych. 
 Wprowadzonych zmian. 
 Polityki bezpieczeństwa. 
 Polityki transferów biznesowych. 
 Polityki dotyczącej łączy do witryn podmiotów trzecich. 
 Zasad ograniczenia odpowiedzialności obowiązujących w witrynie.
 Polityki ochrony prywatności dzieci.
 Polityki widgetów mediów społecznościowych. 
 Polityki pojedynczego logowania (SSO).
 Polityki zapraszania znajomych.
 Polityki dodawania kontaktów.
 Polityki niniejszego serwisu dotyczącej aplikacji mobilnych

 

Nasze zaangażowanie na rzecz ochrony prywatności użytkownika

Toluna to grupa zajmująca się gromadzeniem danych online i dostarczająca wysokiej jakości danych klientom prowadzącym działalność głównie w branży badań rynku i badań marketingowych, jak również klientom z innych branż. Tworzymy i utrzymujemy duże panele konsumenckie, oferując naszym klientom dostęp w czasie rzeczywistym do wiedzy na temat konsumentów, za pośrednictwem ankiet będących częścią badań rynkowych oraz platform analitycznych. Pragniemy zapewnić użytkowników, że ich prywatność oraz poufność jest dla nas największym priorytetem. Wszystkie dane gromadzone przez nas za pośrednictwem ankiet są dostarczane naszym klientom w formie zbiorczej, tj. oferowane dane nie dotyczą poszczególnych osób, ale grup. Dane osobowe użytkowników są oferowane naszym klientom wyłącznie w ramach określonych badań rynkowych i nigdy nie udostępniamy danych osobowych użytkowników naszym klientom bez ich uprzedniej zgody. Wszystkie uzyskane przez nas dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
 

Informacje, które gromadzimy

Udział w każdym z naszych paneli i ankiet jest dobrowolny. Aby zostać członkiem panelu, użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej, a także za pośrednictwem linków wyświetlonych na stronach internetowych naszych partnerów, które gromadzą niektóre dane osobowe oraz ogólne informacje o klientach. Wypełniając formularz użytkownik potwierdza i akceptuje, że udostępnia swoje dane osobowe naszej firmie z siedzibą w USA; Toluna USA Inc. („Toluna USA”) oraz że takie informacje będą przechowywane na naszych serwerach, które znajdują się na terenie USA. Zwracamy się z prośbą do użytkowników o udostępnienie adresów e-mail w celu wysłania zaproszeń do udziału w kolejnych ankietach. Inne informacje, które gromadzimy, tj. imię i nazwisko użytkownika, jego adres, płeć, data urodzin, wielkość gospodarstwa domowego, dochody, wykształcenie i stan zatrudnienia są gromadzone wyłącznie na potrzeby dopasowania projektów marketingowych do użytkownika. Data urodzin użytkownika jest wykorzystywana automatycznie do aktualizacji jego wieku w celu dostosowania ankiety do odpowiedniej grupy wiekowej. Prosimy użytkowników o te informacje, aby sprawdzić, czy kwalifikują się do określonych badań. Wszystkie maile z firmy Toluna są wysyłane na główny adres użytkownika, który został udostępniony podczas rejestracji. Jeśli użytkownik zostanie członkiem panelu, jego dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres pocztowy) zostaną również wykorzystane na potrzeby gromadzenia punktów motywujących. Użytkownik, który ma przypisane do rachunku punkty motywujące i zechce je wykorzystać, musi udostępnić te dane, abyśmy mogli wysłać premię na odpowiedni adres. Od czasu do czasu możemy korzystać z usług firm zewnętrznych w celu wystawienia czeku lub przetworzenia dostarczenia premii; dane osobowe użytkownika nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.Po rejestracji użytkownik może wypełnić swój profil i udostępnić nam swoje dane osobowe, dzięki czemu będziemy mogli do niego wysyłać zaproszenia do odpowiednich ankiet. 

W określonych okolicznościach Toluna może poprosić użytkownika o udostępnienie wrażliwych danych osobowych oraz jeśli wymaga tego prawo, możemy się zwrócić z prośbą do użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie takich wrażliwych danych osobowych. Wrażliwe dane osobowe mogą obejmować takie informacje jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, fizyczny lub psychiczny stan zdrowia czy życie seksualne. Te informacje będą udostępniane osobom trzecim w razie konieczności w konkretnych badaniach naukowych i tylko wtedy, gdy uprzednio użytkownik wyrazi zdogę na uczestnictwo w takich badaniach. Możemy przekazać poufne dane osobowe użytkownika, jeśli jest to wymagane przez nakaz sądowy.

Jeśli użytkownik wypełni ankietę lub udostępni nam dane osobowe nie będąc członkiem naszego panelu, jedynymi danymi osobowymi, które zachowamy będzie jego adres e-mail, płeć, wiek, a także kod pocztowy, nr identyfikacyjny urządzenia oraz adres IP (i jeśli zezwala na to prawo, pochodzenie etniczne). Zachowujemy te dane, aby móc się skontaktować z użytkownikiem w sytuacji, gdy zdobędzie nagrodę lub przysługuje mu prawo do odbioru punktów motywujących, a także w celu dopasowania do niego odpowiednich ankiet i poprawienia jakości naszych usług. Jeśli użytkownik nie zdecyduje się zostać członkiem panelu Toluna, nie będziemy się z nim kontaktować w innym celu niż poinformowanie go o wygranej nagrodzie lub przyznanych punktach motywujących. Jeśli użytkownik jest uprawniony do odbioru nagrody lub punktów motywujących, gromadzimy i przechowujemy jego dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że dane osobowe udostępnione publicznie na naszej stronie internetowej, w obszarze społecznościowym (pod wiadomością publiczną na jego stronie, w formie komentarza, tematu, wskazówki lub w innym publicznym miejscu bądź forum) mogą zostać przeczytane, zgromadzone lub wykorzystane przez innych użytkowników lub mogą zostać wykorzystane do wysłania niechcianych wiadomości. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane osobowe udostępnione publicznie przez użytkownika. Ponadto, nie ponosimy odpowiedzialności za treści udostępnione publicznie przez użytkownika na stronie, którą można wyszukać za pomocą wyszukiwarek internetowych. Nasza strona internetowa oferuje dostęp do publicznych blogów i forów. Użytkownik powinien sobie zdawać sprawę z tego, że wszelkie informacje udostępnione w tych obszarach mogą zostać przeczytane, zgromadzone i wykorzystane przez innych użytkowników mających do nich dostęp. Aby złożyć wniosek o usunięcie danych osobowych z naszego bloga lub forum społecznościowego, należy się z nami skontaktować pod adresem privacy@toluna.com. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć danych osobowych użytkownika. W takich przypadkach (o ile wymogi prawne nie określają inaczej) poinformujemy użytkownika o tym, dlaczego nie możemy tego zrobić.
Na naszej stronie internetowej publikujemy osobiste opinie naszych klientów. Za zgodą użytkownika możemy opublikować jego opinię wraz jego imieniem i nazwiskiem. Jeśli użytkownik zechce aktualizować lub usunąć swoją opinię, powinien się z nami skontaktować pod adresem privacy@toluna.com.
 

Ramy prawne dotyczące ochrony prywatności na terenie UE-USA oraz Szwajcarii-USA

Toluna, (wraz z siedzibą firmy na terenie USA pod nazwą Toluna USA Inc.) uznaje, że UE i Szwajcaria ustanowiły restrykcyjne prawo dotyczące ochrony danych osobowych na terenie UE i Szwajcarii, łącznie z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych pochodzących spoza obszaru UE i Szwajcarii. Aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych użytkowników na terenie UE i Szwajcarii (w tym danych osobowych użytkownika oraz naszych klientów korporacyjnych, dostawców, partnerów biznesowych, kandydatów ubiegających się o pracę oraz pracowników zatrudnionych w USA) Toluna deklaruje przestrzeganie ram prawnych dotyczących prywatności na terenie UE i USA oraz Szwajcarii-USA, którymi zarządza Departament Handlu USA („Ochrona prywatności”). Toluna ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie otrzymanych danych osobowych zgodnie z postanowieniami Ochrony prywatności i przenosi tę odpowiedzialność na osoby trzecie działające w jej imieniu. Toluna przestrzega zasad dotyczących powiadomienia o Ochronie prywatności, odpowiedzialności za dalsze przekazywanie danych, bezpieczeństwo, integralność danych, ograniczenie celu oraz dostęp do, wykorzystanie, egzekwowanie i odpowiedzialność za dane. Jeśli zachodzi taka sprzeczność między warunkami niniejszej prywatności Polityki i Zasadami Ochrony Prywatności, zasady dotyczące ochrony prywatności będą regulowane.

Aby zapewnić zgodność z postanowieniami Polityki prywatności, Toluna podlega organom śledczym oraz organom ścigania Federalnej Komisji Handlowej w USA. Więcej informacji na temat Ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Ochrony prywatności Departamentu Handlu USA znajdującej się pod następującym adresem: https://www.privacyshield.gov.  Aby odnaleźć oświadczenie spółki na liście Ochrony prywatności, należy przejść do listy deklaracji o przestrzeganiu Ochrony prywatności w Departamencie Handlu USA umieszczonej pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list.

Wiążący arbitraż

W określonych okolicznościach użytkownik może skorzystać z wiążącego arbitrażu w celu rozwiązania swojej skargi, o ile przedsięwziął następujące kroki: (1) zgłosił skargę bezpośrednio firmie Toluna i dał nam szansę rozwiązania problemu; (2) skorzystał z mechanizmu niezależnego rozwiązywania sporów określonego w paragrafie Pytania i skargi; oraz (3) zgłosił problem za pośrednictwem odpowiedniego organu ochrony danych i dał szansę Departamentowi Handlu USA rozwiązania skargi bez ponoszenia dodatkowych opłat. Więcej informacji na temat wiążącego arbitrażu można znaleźć w dokumencie Ramy prawne dotyczące ochrony prywatności Departamentu Handlu USA: Załącznik I (Wiążący arbitraż).
 

Korzystanie z tych informacji

Informacje udostępnione nam przez użytkownika są przetwarzane na potrzeby tworzenia i obsługi autorskiej bazy danych członków panelu w celu prowadzenia badań marketingowych oraz badań rynku. Informacje na temat użytkowników będących członkami panelu Toluna są przechowywane w naszej autorskiej bazie danych i możemy je wykorzystać w celu dopasowania ankiet do odpowiednich użytkowników. Nasza autorska baza danych jest prowadzona i zarządzana przez firmę Toluna USA. Z danych osobowych użytkownika mogą również korzystać inne firmy na całym świecie należące do Grupy Toluna na potrzeby prowadzenia ankiet. W sytuacji, gdy jesteśmy przekonani, że profil użytkownika czyni go potencjalnym kandydatem do wzięcia udziału w ankiecie, wysyłamy do niego zaproszenie, aby go poinformować o takiej możliwości.  

 

Udostępnianie

Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy danych osobowych zgromadzonych na temat członków naszego panelu lub osób biorących udział w naszych ankietach. Informacje, które można przypisać do danej osoby są przekazywane wyłącznie po otrzymaniu uprzedniej zgody użytkownika udzielonej osobno w każdym przypadku, z wyjątkiem nielicznych sytuacji określonych poniżej.
Pomimo że podejmujemy wszelkie starania mające na celu zachowanie prywatności użytkownika, możemy zostać zmuszeni do ujawnienia jego danych osobowych na uzasadnione żądanie organów publicznych, w tym na potrzeby spełnienia wymogów bezpieczeństwa lub przepisów obowiązujących w danym kraju. Możemy również ujawnić dane osobowe zgodnie z wymogami prawa w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub inne postępowanie prawne w sytuacji, gdy jesteśmy przekonani w dobrej wierze, że ujawnienie tych informacji jest niezbędne, aby chronić nasze prawa, chronić bezpieczeństwo naszej firmy lub innych osób, przeprowadzić dochodzenie w sprawie nadużycia lub naruszenia warunków korzystania ze strony lub w odpowiedzi na wniosek władz. W określonych projektach dotyczących badań rynku możemy również (za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika) ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim na potrzeby świadczenia określonych usług dotyczących prowadzenia badań rynkowych naszym klientom.

Od czasu do czasu Toluna może korzystać z oprogramowania stron trzecich w celu zarządzania listą mailową oraz dystrybucji maili, lub możemy korzystać z usług zewnętrznych firm zajmujących się obsługą list, aby dopasować naszych członków panelu do członków innych list lub paneli lub w celu zweryfikowania poprawności danych osobowych udostępnionych nam przez użytkownika. Możemy korzystać z usług stron trzecich, które udostępnią nam zgromadzone wcześniej dane osobowe użytkownika oraz przypisywać te dane do profilu użytkownika. W takich przypadkach wyłącznie informacje zgromadzone w oparciu o odpowiedzi udzielone przez użytkownika w naszych ankietach i/lub jego numer identyfikacyjny w panelu Toluna są przekazywane stronom trzecim w celu umożliwienia im wykonania określonych działań w naszym imieniu lub w imieniu naszych klientów. Możemy również udostępnić dane osobowe użytkownika naszym usługodawcom na potrzeby zarządzania i/lub wręczania nagród wygranych przez użytkownika lub punktów motywujących przyznawanych w zamian za jego udział w naszych panelach.
W sytuacji, gdy dane osobowe użytkownika są przekazywane z jednostki należącej do firmy Toluna na terenie Unii Europejskiej do kraju, który nie oferuje równoważnej ochrony, w tym do Stanów Zjednoczonych, Toluna wprowadziła oparte na standardowych warunkach umowy dotyczące przekazywania danych osobowych stronom trzecim zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej.

 

Korzystanie z ciasteczek na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej korzystamy z ciasteczek, aby odróżnić użytkownika od innych użytkowników naszej strony. To pomaga nam zapewnić właściwy sposób przeglądania naszej strony oraz umożliwia nam udoskonalenie działania naszej witryny. Szczegółowe informacje na temat ciasteczek, z których korzystamy można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej ciasteczek.


Toluna: Cookie policy

Informacje dotyczące korzystania z ciasteczek
Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby odróżnić danego użytkownika od pozostałych użytkowników naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy oferować naszym użytkownikom lepszą jakość przeglądania strony internetowej oraz wprowadzić niezbędne udoskonalenia. Korzystając nadal ze strony użytkownik akceptuje korzystanie przez nas z ciasteczek.
Ciasteczko to niewielki plik składający się z liter i liczb, który przechowujemy w przeglądarce użytkownika lub na twardym dysku w jego komputerze za jego zgodą. Ciasteczka zawierają informacje, które są przenoszone na twardy dysk komputera.

Korzystamy z następujących ciasteczek:

  • Niezbędne ciasteczka. Są to ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Obejmują one, między innymi, ciasteczka, które umożliwiają użytkownikowi logowanie do zabezpieczonych obszarów naszej strony internetowej, korzystanie z koszyka zakupów lub usług e-bilingowych.
  • Ciasteczka analityczne/związane z wydajnością. Umożliwiają nam rozpoznanie oraz obliczenie liczby odwiedzających, a także sprawdzenie, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej stronie podczas korzystania z niej. Dzięki temu możemy poprawić sposób działania strony internetowej, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy znajdą w łatwy sposób to, czego szukają. 
  • Ciasteczka dotyczące funkcjonalności. Te ciasteczka służą do rozpoznawania użytkowników powracających na naszą stronę. Dzięki temu możemy spersonalizować nasze treści zgodnie z potrzebami użytkowników, a także przywitać ich po imieniu i zapamiętać ich preferencje (na przykład wybór języka lub regionu).
  • Ciasteczka związane z odbiorcami. Te ciasteczka zapamiętują wizytę użytkownika na naszej stronie, odwiedzone przez niego strony oraz linki, które kliknął. Wykorzystujemy te informacje, aby lepiej dopasować naszą witrynę i wyświetlane na niej reklamy do zainteresowań użytkowników. W tym celu możemy również udostępniać te informacje stronom trzecim.

Więcej informacji na temat poszczególnych ciasteczek, z których korzystamy oraz o celach, w jakich je wykorzystujemy można znaleźć w poniższej tabeli:

Ciasteczko: Nazwa Cel Więcej informacji
.toluna-group.com
(Analityczne)
_ga Oszacowanie wielkości widowni i sposobu korzystania ze strony.
 
Wygasa po 730 dniach.
.toluna-group.com
 (Związane z odbiorcami)
visitor_id[visitor#] Umożliwiają użytkownikowi korzystanie ze strony w wygodniejszy sposób. Po zarejestrowaniu się na naszej stronie lub wypełnieniu formularza online przez użytkownika, korzystamy z ciasteczek, aby zapamiętać jego dane podczas bieżącej wizyty oraz przyszłych wizyt, o ile ciasteczko nie zostało w międzyczasie usunięte.   Wygasa po 730 dniach.
go.toluna-group.com
(Analityczne)
Pardot Umożliwiają oszacowanie liczby odwiedzających oraz kliknięć dotyczących określonych kampanii i mają na celu zmierzenie sukcesu.  Wygasa po zakończeniu sesji przeglądania.
go.toluna-group.com
(Związane z odbiorcami)
visitor_id[visitor#] Umożliwiają użytkownikowi korzystanie ze strony w wygodniejszy sposób. Po zarejestrowaniu się na naszej stronie lub wypełnieniu formularza online przez użytkownika, korzystamy z ciasteczek, aby zapamiętać jego dane podczas bieżącej wizyty oraz przyszłych wizyt, o ile ciasteczko nie zostało w międzyczasie usunięte. Wygasa po 730 dniach.
.toluna-thoughts.com
(Analityczne)
_ga Oszacowanie wielkości widowni i sposobu korzystania ze strony. Wygasa po 730 dniach.
.quicksurveys.com
(Analityczne)
_ga Oszacowanie wielkości widowni i sposobu korzystania ze strony. Wygasa po 730 dniach.
.quicksurveys.com (Związane z odbiorcami) visitor_id[visitor#] Umożliwiają użytkownikowi korzystanie ze strony w wygodniejszy sposób. Po zarejestrowaniu się na naszej stronie lub wypełnieniu formularza online przez użytkownika, korzystamy z ciasteczek, aby zapamiętać jego dane podczas bieżącej wizyty oraz przyszłych wizyt, o ile ciasteczko nie zostało w międzyczasie usunięte. Wygasa po 730 dniach.
.toluna-analytics.com.com (Związane z odbiorcami) visitor_id[visitor#] Umożliwiają użytkownikowi korzystanie ze strony w wygodniejszy sposób. Po zarejestrowaniu się na naszej stronie lub wypełnieniu formularza online przez użytkownika, korzystamy z ciasteczek, aby zapamiętać jego dane podczas bieżącej wizyty oraz przyszłych wizyt, o ile ciasteczko nie zostało w międzyczasie usunięte. Wygasa po 730 dniach.

 
Strony trzecie (na przykład: sieci reklamowe oraz zewnętrzni dostawcy usług takich jak usługa analizy ruchu na stronie) mogą również korzystać z ciasteczek, nad którymi nie mamy kontroli.  Te ciasteczka najprawdopodobniej będą ciasteczkami analitycznymi/związanymi z wydajnością lub ciasteczkami związanymi z odbiorcami.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia ciasteczek?
Użytkownik może zablokować ciasteczka poprzez aktywację ustawienia w przeglądarce umożliwiającego mu odrzucenie ustawień dla wszystkich lub niektórych ciasteczek. Jednakże, jeśli użytkownik użyje przeglądarki, aby zablokować wszystkie ciasteczka (w tym niezbędne ciasteczka), może utracić dostęp do wszystkich lub niektórych części strony.
Większość przeglądarek umożliwia sterowanie większością ciasteczek za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat ciasteczek, łącznie ze szczegółami dotyczącymi tego, które ciasteczka zostały ustawione i w jaki sposób można nimi zarządzać lub je usunąć można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.
Aby zrezygnować z bycia śledzonym przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych należy odwiedzić stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Wszystkie ciasteczka oprócz niezbędnych wygasają po 730 dniach.

 

Korzystanie z ciasteczek na naszych stronach internetowych związanych z ankietami

Korzystamy z ciasteczek również w powiązaniu z naszymi ankietami, w których użytkownik bierze udział od czasu do czasu.

 

Inne technologie śledzenia

Firma Toluna oraz jej klienci, partnerzy, podmioty stowarzyszone, analitycy lub dostawcy usług stosują technologie takie jak: pliki cookies, sygnalizatory WWW/web bugs, skrypty i znaczniki.  Technologie te wykorzystuje się w analizowaniu trendów, administrowaniu stroną, śledzeniu ruchu użytkowników w ramach danej witryny i całego Internetu oraz w gromadzeniu danych demograficznych o bazie danych użytkowników, w tym na przykład badań marketingowych, które umożliwiają nam lepsze zrozumienie tego, czy rzeczy zakupione przez użytkownika zostały naruszone przez wszelkie reklamy internetowe oraz lepsze zrozumienie, które przedmioty zostały nabyte od osób trzecich. Nasi klienci mogą zestawiać odpowiedzi użytkownika w ankietach, jego dane demograficzne i wzorce korzystania z Internetu z odpowiadającymi im danymi innych użytkowników w celu sporządzania „zbiorczych“ raportów. W taki sposób mogą powstawać również raporty naukowe oparte o dane modelowe. „Dane modelowe“ to dane uzyskane w oparciu o charakterystyki demograficzne i behawioralne (np. płeć, wiek, odwiedzane witryny) w celu przewidywania, co ludzie opisywani za pomocą podobnych danych lub charakterystyk obejrzeliby lub kupili. Możemy otrzymywać raporty uzyskane w oparciu o wykorzystanie wymienionych wyżej technologii, zarówno w kontekście indywidualnych użytkowników, jak i w formie zbiorczej. 
 

Wykorzystujemy Lokalne Obiekty Współdzielone, takie jak HTML5, do przechowywania danych treści i ustawień. Strony trzecie, z którymi pozostajemy w partnerstwie, aby udostępniać niektóre funkcje na naszej stronie albo aby wyświetlać reklamy oparte na aktywności sieciowej również wykorzystują HTML5 do zbierania i przechowywania informacji. Niektóre przeglądarki oferują własne narzędzia pozwalające usuwać HTML5.

 

Pliki dziennika

Tak jak większość stron, zbieramy niektóre informacje automatycznie i przechowujemy je w plikach dziennika. Dane te mogą zawierać adresy IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony referujące i wyjściowe, system operacyjny, stempel daty/czasu oraz dane ścieżki kliknięć.

W niektórych przypadkach możemy łączyć te automatycznie zebrane dane z innymi informacjami zebranymi o Tobie. Robimy to wszystko, aby ulepszać oferowane Tobie przez nas usługi, analizy, reklamy i ogólną funkcjonalność strony.

 

Reklama

Pozostajemy w partnerstwie ze stronami trzecimi, aby wyświetlać reklamy na naszych stronach oraz zarządzać naszymi reklamami na innych stronach. Partnerzy ci mogą wykorzystywać technologie takie jak ciasteczka do zbierania informacji o Twojej aktywności na tej i innych stronach, co pozwala na wyświetlanie reklam opartych o Twoją aktywność i zainteresowania. Jeśli nie życzysz sobie, aby informacje te były wykorzystywane do tych celów, możesz zrezygnować z tej funkcji klikając tutaj (lub tutaj jeśli znajdujesz się poza Unią Europejską). Rezygnacja nie oznacza, że nie będziesz otrzymywał żadnych reklam. W takim przypadku będziesz otrzymywać reklamy ogólnej treści, niezwiązane z Twoim profilem.

 

Cyfrowy odcisk palca

Ogółem, technologie związane z cyfrowym odciskiem palca umożliwiają przypisanie unikalnego identyfikatora lub numeru identyfikacyjnego urządzenia do komputera użytkownika w celu zidentyfikowania i śledzenia jego komputera. Nie korzystamy z technologii cyfrowego odcisku palca („Technologia”) w celu gromadzenia danych osobowych użytkownika lub śledzenia jego działań w internecie. Ponadto, nie przerywamy ani nie zakłócamy korzystania lub sterowania komputerem, ani nie zmieniamy i nie modyfikujemy jego ustawień lub funkcji. Niekiedy, przy określonych badaniach rynku, korzystamy z tej technologii, aby zapewnić otrzymanie rzetelnych wyników ankiety. Technologia ta umożliwia analizę publicznie dostępnych informacji, a także danych otrzymanych z przeglądarki w komputerze użytkownika oraz z innych publicznie dostępnych punktów danych, w tym z ustawień technicznych komputera użytkownika, właściwości komputera, jego adresu IP w celu stworzenia unikalnego numeru identyfikacyjnego, który zostanie przypisany do komputera użytkownika. Unikalny numer identyfikacyjny składa się z liter i cyfr. Aby zapewnić naszym klientom ochronę i uzyskać rzetelne wyniki ankiety, możemy; (a) połączyć lub powiązać unikalny numer identyfikacyjny z użytkownikiem oraz jego danymi osobowymi; (b) udostępnić unikalny numer identyfikacyjny użytkownika naszym klientom, a także innym dostawcom próby lub panelu; (c) otrzymać lub uzyskać unikalny numer identyfikacyjny powiązany z użytkownikiem od strony trzeciej, w tym między innymi od dostawcy próby lub panelu lub naszego klienta, przy czym udostępniamy takie informacje stronom trzecim (łącznie z naszymi klientami) wyłącznie w formie zbiorczej i anonimowej. Ponadto, każdy numer identyfikacyjny otrzymany lub uzyskany przez nas i powiązany z użytkownikiem jest chroniony zgodnie z niniejszą polityką prywatności, a w sytuacji, gdy wymaga tego prawo zwrócimy się do użytkownika o jego zgodę na udostępnienie.
Podejmujemy wszelkie możliwe starania, aby zapewnić, że technologia jest bezpieczna, nie narusza prywatności i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa danych. Korzystamy z i rozpowszechniamy technologię wyłącznie w profesjonalny i etyczny sposób oraz zgodnie z (a) niniejszą polityką prywatności, (b) innymi oświadczeniami i/lub deklaracjami złożonymi przez nas użytkownikowi oraz (c) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i kodeksami postępowania dotyczącymi prowadzenia badań rynku.  
W sytuacji, gdy odkryjemy, że w powiązaniu z korzystaniem z technologii doszło do nieetycznego zachowania lub że technologia jest wykorzystywana w sposób, który jest niespójny z oświadczeniami i/lub deklaracjami złożonymi przez nas użytkownikowi bądź narusza obowiązujące przepisy prawa i kodeksy postępowania dotyczące prowadzenia badań rynkowych, podejmiemy niezwłoczne działania mające na celu zakazanie nieetycznego zachowania i zapewnienie odpowiedniego zarządzania technologią.     

 

Widgety społecznościowe

Nasza strona internetowa zawiera funkcje społecznościowe, tj. przycisk „Lubię to” na Facebooku (oraz widgety, tj. przycisk Udostępnij lub interaktywne mini programy, które działają na naszej stronie). Funkcje te umożliwiają gromadzenie informacji o adresie IP użytkownika na naszej stronie i ustawienie ciasteczek w taki sposób, aby funkcja działała poprawnie. Funkcjami i widgetami mediów społecznościowych zarządzają strony trzecie lub są one zarządzane bezpośrednio z naszej strony. Interakcja użytkownika z tymi funkcjami podlega polityce prywatności firmy oferującej tego typu usługi. 

 

Dostęp do danych. Aktualizacja danych członków, korekta i usuwanie danych.

Na wniosek użytkownika Toluna udostępni mu informacje o tym, czy przechowujemy jego dane osobowe. Użytkownik może uzyskać dostęp, poprawić lub poprosić o usunięcie swoich danych osobowych lub zakończyć swoje członkostwo poprzez zalogowanie na swoje konto.  Postępując zgodnie z odpowiednimi wskazówkami, użytkownik może zapewnić automatyczną aktualizację swoich danych osobowych w naszej bazie danych. W tym celu oraz w sytuacji, gdy użytkownik nie jest w stanie poprawić swoich danych osobowych przy pomocy Konta, można się z nami skontaktować drogą pocztową pod adresem, który został zamieszczony na końcu niniejszej polityki prywatności lub drogą mailową pod adresem privacy@toluna.com. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie zapytania w możliwie jak najkrótszym czasie.

Jeśli użytkownik jest członkiem panelu i chce zakończyć swoje członkostwo, nie będziemy więcej korzystali z jego danych osobowych, ale zgodnie z procedurą tworzenia kopii zapasowych, zachowamy jego dane osobowe do czasu zniszczenia tych informacji zgodnie z naszą polityką i będziemy stosowali procedury i technologie bezpieczeństwa mające na celu ochronę jego danych. 

 

Polityka dotycząca rezygnacji z usług

Stając się członkiem panelu Toluna użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z zaproszeniami do udziału w ankietach, co do których jesteśmy przekonani, że pasują do profilu użytkownika, jego pochodzenia i danych statystycznych lub demograficznych. W automatyczny sposób zapewniamy użytkownikowi udział w losowaniach nagród, przy czym jego dane osobowe zostaną wykorzystane do skonfigurowania jego osobistego konta do odbioru nagród. Od czasu do czasu wysyłamy również do użytkowników wiadomości e-mail, aby poinformować ich o nowych funkcjach lub konkursach prowadzonych na naszej stronie. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w ustawieniach Konta
 

Polityka usuwania/dezaktywacji

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z członkostwa w Toluna lub zażądać zaniechania przetwarzania swoich danych osobowych przez Toluna, może automatycznie zrezygnować z członkostwa, klikając pozycję „Opcje rezygnacji z członkostwa”, znajdującą się w lewym dolnym rogu strony w zakładce „Konto”, a następnie wybierając opcję anulowania konta. Po wykonaniu odpowiednich procedur ewidencja użytkownika zostanie opatrzona adnotacją „nie podejmować kontaktu”, a użytkownik nie będzie już otrzymywał korespondencji od Toluna. Ponadto użytkownik straci również wszystkie nagrody motywujące, które nie zostały przez niego odebrane przed zgłoszeniem rezygnacji. W większości przypadków przetworzenie tej zmiany zajmuje od 2 do 3 dni. Przed ostateczną zmianą statusu użytkownik powinien odczekać jednak do dwóch tygodni. W tym czasie użytkownik może otrzymywać od nas wiadomości e-mail. Można również wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio na adres contact@toluna.com z żądaniem anulowania członkostwa. W witrynie znajdują się łącza poczty elektronicznej, zatem użytkownik może skontaktować się z nami bezpośrednio w każdej sprawie. Każda wiadomość e-mail jest indywidualnie czytana, a odpowiedzi udzielane są w ciągu 2–3 dni roboczych. Przechowujemy informacje przez cały okres aktywności konta lub tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług użytkownikowi.  Informacje dotyczące użytkownika będą przechowywane i wykorzystywane w zakresie, w jakim jest to konieczne w celu przestrzegania obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i wykonywania umów.

 

Pytania i skargi

Pytania i skargi dotyczące wykorzystania i ujawniania danych osobowych użytkownika można znaleźć w zakładce Kontakt w zakresie polityki prywatności. Wszystkie skargi i spory dotyczące wykorzystania i ujawniania przez nas danych osobowych użytkownika zostaną rozpatrzone w ciągu 45 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W razie jakichkolwiek kwestii dotyczących prywatności lub wykorzystania danych i nie rozwiązanych w satysfakcjonujący sposób dla użytkownika można się skontaktować (bezpłatnie) z naszym usługodawcą zajmującym się rozpatrywaniem sporów na terenie USA pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. W określonych okolicznościach, które zostały opisane na stronie Ochrony prywatności [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint] użytkownik może skorzystać z arbitrażu wiążącego, jeśli wszystkie inne procedury rozwiązywania sporów zostały wyczerpane.  
 

Polityka przyznawania nagród i gwarancja prywatności

Członkowie panelu i użytkownicy, którzy wypełnili ankiety, losowo otrzymują nagrody za uczestnictwo w ankietach, głosowaniach i promocjach. Wszyscy zwycięzcy są powiadamiani o wygranych za pomocą wiadomości e-mail. Dodatkowe informacje podano na stronie Warunki strony. Gotówka i inne nagrody dla użytkowników nie będących członkami panelu będą przyznawane oddzielnie. Toluna opublikuje nazwy użytkowników zwycięzców w następujących lokalizacjach: witryny Toluna.com, blogi należące do Toluna oraz biuletyny Toluna.

 

Powiadamianie o zmianach

W przypadku wprowadzenia zmian do naszej polityki prywatności umieścimy odpowiednie informacje na stronie głównej i w innych miejscach, które uważamy za stosowne, tak aby nasi użytkownicy zostali poinformowani o rodzaju informacji, jakie zbieramy, sposobie ich wykorzystywania i okolicznościach w jakich, o ile ma to zastosowanie, ujawniamy je.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w zasadach polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy użytkowników o regularne ich sprawdzanie. W przypadku dokonania przez nas istotnych zmian w niniejszych zasadach polityki prywatności, użytkownicy zostaną poinformowani przez e-mail lub poprzez informacje zamieszczone na naszej stronie głównej  przed wejściem w życie tych zmian.

 

Ochrona

Podejmujemy wszelkie środki, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie wszystkich danych osobowych użytkownika. Dostęp do wszystkich danych osobowych jest ściśle ograniczony do kilku kluczowych pracowników. Bezpieczeństwo naszej strony internetowej jest regularnie kontrolowane, przy czym do funkcji bezpieczeństwa można uzyskać dostęp wyłącznie za pomocą odpowiednich haseł. Nigdy nie prosimy użytkownika o udostępnienie informacji finansowych, tj. dane karty kredytowej lub inne niezwykle wrażliwe informacje, tj. numer ubezpieczenia społecznego. Jednakże w sytuacji, gdy użytkownik otrzyma punkty motywujące za wypełnienie ankiety, wymogi prawne mogą nas zmusić do zwrócenia się do użytkownika z prośbą o udostępnienie numeru ubezpieczenia społecznego w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi sprawozdawczości oraz innych przepisów. Podczas gromadzenia lub przekazywania takich wrażliwych informacji korzystamy z szyfrowania SSL.
 

Transfery biznesowe

Z uwagi na stały rozwój firmy możliwa jest sprzedaż i zakup dodatkowych aktywów. W takich transakcjach Toluna zastrzega sobie prawo do kontaktu z członkami swojego panelu i nieodpłatnego informowania w panelu użytkownika o danych przekazywanych w ramach transferu biznesowego. Każdorazowa sprzedaż, transfer części lub całości aktywów przedsiębiorstwa Toluna, w tym naszego panelu, będzie przeprowadzony zgodnie ze wszystkimi istotnymi postanowieniami naszej polityki prywatności. O wszelkich zmianach własności użytkownik będzie informowany pocztą e-mail i/lub za pośrednictwem wyraźnie widocznego ogłoszenia w naszej witrynie internetowej.

 

Linki

Co pewien czas możemy oferować gościom możliwość dobrowolnego korzystania z linków do innych witryn. Firma Toluna nie weryfikuje takich witryn ani nie jest odpowiedzialna za ich zawartość i politykę prywatności.

 

Pojedyncze logowanie

Użytkownik może zalogować się do naszej witryny za pomocą usług logowania, takich jak Facebook Connect lub dostawca Open ID. Usługi te uwierzytelniają tożsamość użytkownika i dają mu możliwość przekazywania nam informacji pozwalających na identyfikację, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu wcześniejszego wprowadzenia do formularza rejestracji. Usługi, takie jak Facebook Connect, umożliwiają publikowanie informacji dotyczących działań użytkownika w naszej witrynie na swojej stronie profilowej w celu udostępnienia innym osobom w sieci. 

 

Polecenie

Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z opcji polecenia naszej strony znajomym, poprosimy go o udostępnienie imienia i nazwiska znajomego oraz jego adresu e-mail. Użytkownik powinien się uprzednio upewnić, czy jego znajomy dał mu pozwolenie na udostępnienie swojego adresu e-mail. Następnie wysyłamy do znajomego drogą mailową jednorazowe zaproszenie do odwiedzenia naszej strony. Przechowujemy dane znajomego użytkownika wyłącznie na potrzeby wysłania jednorazowego zaproszenia i śledzenia sukcesu programu poleceń. Znajomi użytkowników, którzy zechcą usunąć swoje dane z naszej bazy danych mogą się z nami skontaktować pod adresem privacy@toluna.com.

 

Dodawanie/Importowanie kontaktów

Jeśli użytkownik ma pozwolenie, może zaimportować swoje kontakty z Outlooku lub innej książki z adresami, aby zaprosić swoich znajomych do zarejestrowania się na naszej stronie. W tej sytuacji gromadzimy imię i nazwisko użytkownika oraz hasło użytkownika do konta e-mail, z którego chce zaimportować swoje kontakty zgodnie z powyższym paragrafem. Dlatego ważne jest, aby osoby, których dane użytkownik zaimportuje wraziły na to zgodę. W sytuacji, gdy dana osoba jest przekonana, że jeden z jej znajomych udostępnił nam jej dane osobowe i życzy sobie, aby te dane zostały usunięte z naszej bazy danych, prosimy o kontakt pod adresem privacy@toluna.com.

 

Aplikacje mobilne

Po pobraniu i podczas korzystania przez użytkownika z aplikacji mobilnej automatycznie gromadzimy informacje na temat systemu i wydajności urządzenia, z którego korzysta użytkownik, a także na temat wersji systemu operacyjnego, numeru identyfikacyjnego urządzenia i statystyk dotyczących korzystania ze sprzętu, tj. CPU, RAM, przechowywania i wersji aplikacji. Informacje zgromadzone za pomocą aplikacji mobilnej wykorzystujemy w zgodzie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz postanowień wyszczególnionych poniżej.

Od czasu do czasu wysyłamy użytkownikowi powiadomienia push, aby powiadomić go o ankietach oraz aby zapytać czy chciałby wziąć udział w konkretnym badaniu marketingowym w zgodzie z tą polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać tego rodzaju powiadomień, może je wyłączyć na poziomie urządzenia. Aby zapewnić prawidłowy sposób otrzymywania powiadomień, musimy zgromadzić określone informacje dotyczące urządzenia, tj. informacje o systemie operacyjnym oraz dane identyfikacyjne użytkownika.
 

Analiza aplikacji mobilnych

Korzystamy z oprogramowania do analizy aplikacji mobilnych, które umożliwia nam lepsze zrozumienie sposobu działania aplikacji mobilnych w telefonie użytkownika. Oprogramowanie to może zapisywać takie informacje jak częstotliwość korzystania z aplikacji, informacje zbiorcze o korzystaniu, dane na temat wydajności oraz źródło, z którego aplikacja została pobrana. Nie wiążemy informacji przechowywanych w oprogramowaniu do analizy aplikacji mobilnych z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację tożsamości udostępnionymi przez użytkownika za pomocą aplikacji mobilnej. 
 

Geolokalizacja

Firma Toluna gromadzi dane w oparciu o lokalizację użytkownika w celu kalkulacji i określenia kraju, w którym ten się znajduje, aby możliwe było przekierowanie odwiedzającego stronę internetową do właściwej witryny krajowej. Dane uzyskane za pomocą geolokalizacji udostępniane są tylko dostawcy map – wyłącznie w celu zapewnienia użytkownikom niniejszej usługi.
Użytkownik może zrezygnować z usług świadczonych w oparciu o geolokalizację w dowolnym momencie, edytując ustawienia na poziomie urządzenia lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@toluna.com.
 

Ujawnianie wiadomości SMS

Firma Toluna udostępnia usługi bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, od których użytkownik otrzymywać może wiadomości tekstowe SMS na urządzenie bezprzewodowe. W przypadku korespondencji za pomocą wiadomości SMS obowiązują standardowe stawki za przesyłanie danych i wysyłanie wiadomości określone przez operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta użytkownik. Wszelkie należności naliczane są i egzekwowane tylko i wyłącznie przez dostawcę usług telefonii komórkowej użytkownika. Użytkownik deklaruje, iż jest prawowitym właścicielem urządzenia bezprzewodowego, na którym odbierać będzie wiadomości oraz że uprawniony jest do akceptowania wszelkich opłat, jakie zostaną naliczone. 

Dane uzyskane w związku z korzystaniem z usługi SMS mogą obejmować nazwisko użytkownika, jego adres, numer telefonu, nazwę dostawcy usług oraz datę, godzinę przesłania i treść wiadomości. Wymienione wyżej dane wykorzystywane będą zgodnie z niniejszymi Zasadami. Jeśli należności naliczone zostaną na konto użytkownika, firma Toluna może przesłać dostawcy usług telekomunikacyjnych odpowiednie informacje o tym świadczące. Dostawca usług bezprzewodowych użytkownika oraz inni dostawcy usług również mogą gromadzić dane dotyczące korzystania z urządzenia bezprzewodowego, a ich postępowanie jest w takich przypadkach regulowane przez ich własne zasady. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że usługa SMS świadczona jest za pomocą systemów bezprzewodowych wykorzystujących radio (oraz inne środki komunikacji) w celu przesyłania danych w ramach złożonych sieci. Firma Toluna nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w otrzymywaniu wiadomości SMS, gdyż ich skuteczne dostarczenie zależy od efektywnej transmisji zapewnianej przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. Usługi SMS świadczone są na zasadzie „tak jak jest”. Firma Toluna nie gwarantuje, że korzystanie z usług SMS przez użytkownika będzie odbywać się z zachowaniem prywatności i bezpieczeństwa oraz nie bierze odpowiedzialności za naruszenia prywatności i bezpieczeństwa, jakich może doświadczyć użytkownik. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie środków ostrożności i zabezpieczenie się tak skutecznie, na ile wymaga tego sytuacja i zamierzony sposób korzystania z usługi SMS. Możesz zrezygnować z usługi w każdej chwili wchodząc na swoj profil tutaj i odznaczając opcję "Chcę otrzymywać wiadomości o ankietach SMSem" w zakładce Dane osobowe.

 

Zastrzeżenie prawne

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w sytuacji, gdy wymaga tego od nas prawo lub w dobrej wierze, gdy jesteśmy przekonani, że takie działanie jest niezbędne, aby postępować zgodnie z obowiązującym prawem lub procedurami obowiązującymi na naszej stronie. 

 

Ochrona prywatności dzieci

Toluna nie gromadzi danych osobowych żądnych dzieci w wieku poniżej 13 lat bez zgody ich rodziców, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej odpowiedzialnej za opiekę na dzieckiem.  Kwalifikujące się 'młode osoby' (w wieku od 13 do 17 lat) mogą być od czasu do czasu zapraszane do udziału w naszym panelu dla nastolatków. Przestrzegamy wymogów COPPA, programu „Bezpieczniejszy internet” UE oraz wytycznych ESOMAR dotyczących ankiet adresowanych do dzieci i młodych osób. 

 

Kontakt do działu polityki prywatności

Dział polityki prywatności
Toluna SAS
1 bis rue Collange
92593 Levallois-Perret Cedex
France
E-mail: privacy@toluna.com 

OK
Anuluj
Pracujemy nad tym...
Kiedy dodasz swoje zdjęcie, strona wygląda lepiej
Dodaj